Đăng ký thông tin cá nhân 

Hiện tại đã dừng đăng ký online. Nếu có vé vui lòng đến Lầu 3 & 4, TTTM ICON 68, 2 Hải Triều, Quận 1 để đăng ký thông tin