LỊCH XUẤT PHÁT CHẶNG HỒ CHÍ MINH 13/10

4:00: Tập trung cự ly 21km & 10km
4:30: Cự ly 21km xuất phát
5:00: Cự ly 10km xuất phát
5:30: Tập trung cự ly 5km
6:00: Cự ly 5km xuất phát
7:30: Trao giải
8:30: Đóng đường chạy tất cả các cự ly